Utskrift

Om stevnet

Stevne kan arrangeres innendørs eller utendørs på en 25 meters bane, eller i terrenget. Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasser slik at man kan bruke felles kommando for flere eller alle standplasser. Dette gjør at det kreves et minimum av funksjonærer for å gjennomføre et stevne.

Stevnet må approberes på ordinær måte, men merkes i tillegg med Norgesfelt
 

Om løypa

Skytinga foregår som ”banefelt” Man starter på hold 1 og flytter seg til neste hold etter ferdig serie og visitering. Om man ønsker 1, 2 eller flere skyttere på hvert ”lag” er opp til arrangør. Vi har god erfaring med å skyte 2 skyttere på hvert lag. Vi har da laget et forslag til skiverammer som måler 60 x 120cm. Da er det plass til 2 skyttere på hvert ”lag”

Tegninger på rammer kan lastes ned på NorgesFelt.no

Hold kan settes i vilkårlig rekkefølge for å tilpasses forholdene på stedet. Men det er en fordel å ikke ha standplasser med lik farge ved siden av hverandre da det lett blir litt mye skiver og tett mellom standplassene.

På hold med 2 målgrupper skal det være litt forflytning sideveis om det er mulig. Det vil aldri bli 100% likt i alle løyper, men ulikhetene vil nok ha liten betydning for resultatene.
Det regnes kun innertreff på målgrupper på 25 meter.

Det kan kjøres felles kommando for alle 8 standplasser, med 10 sek skytetid på alle hold. Skytterne lapper selv skivene. Det kreves min 4 banefunksjonærer (om holda ligger tett) som dømmer og skriver, og passer på at feltreglementet følges.

 

Figurer

Mysen Pistollag leverer ferdige figurpakker som inneholder figurene som trengs for å sette opp løypa med 2 skyttere pr lag. Vi tilbyr en pakke med figurer som dekker et løypeoppsett (68 figurer) og i tilegg 116 reservefigurer. Full pris på figurene er 763,- men siden MPL ikke skal prøve å lage seg noe monopol selger vi figurpakka for 350,- + frakt. Det er snittpris på under 2,- pr. figur. Billigere er det vel ikke mulig å kjøpe figurer.
Men til den prisen selger vi kun figurpakke(r) til de klubbene som har approbert NorgeFelt-stevne(r)

Figurene bestilles i nettbutikken på NorgesFelt.no

Det finnes også tilpassede skytekort og ark med standplasskommandoer på nettsida man kan laste ned og skrive ut om man ønsker.

 

Resultater

Vi fører lister for feltklassene: Finfelt - Grovfelt - Militærfelt - Revolverfelt - Spesialpistol - Spesialrevolver

Resultater fra stevner sendes til oss på egen Excelmal som kan lastes ned på NorgesFelt.no. Resultatlister som ikke blir sendt inn i med denne malen vil automatisk forkastes og blir ikke lagt inn på resultatlistene.

I tillegg må resultatlister med klasseinndeling sendes inn på ordinær måte til Norges Skytteforbund

Resultatene blir å finne på NorgesFelt.no. De 3 beste resultatene teller og blir lagt sammen, i tillegg blir det en liste over beste oppnådde resultat. Alle stiller i samme klasse.
Det blir ikke brukt ytterligere rangering enn treff/innertreff.

Rankinglistene gjelder fra 1. Januar til 31. Desember, og det er ingen begrensninger i antall stevner man kan delta på.

Listene oppdateres regelmessig så vi kan se hvordan vi selv ligger an, og hvordan andre har skutt.


Vi utsteder diplom til de tre beste i hver klasse